ÖZGÜVEN

  

Öz (Benlik) Nedir?

Tüm yönlerimizle kendimizi algılamamızı tanımlayan bir kavramdır. Kendi kişiliğimize ilişkin kanaatlerimizin toplamıdır benlik. İç dünyamıza dönüp, BEN dediğimizde ortaya çıkan ve sadece bizim görebildiğimiz şey benliktir.

Özsaygı (Benlik Saygısı) Nedir?

Özsaygı, özümüzü (benliğimizi) beğenme derecemiz olarak düşünülebilir. Bazı uzmanlarca benlik saygısı, benliğimizin duygusal yanı olarak kabul edilmektedir. Böyle bakıldığında yüksek özsaygı, kendimizi beğenmeyi değil, kendimizi değerli bulmayı ifade eder.

Öz-Yeterlik Nedir?

Öz-yeterlik, yeteneklerimizi, becerilerimizi, kabiliyetlerimizi değerlendirmemizle ilgili bir kavramdır. Bir işi başarıyla yapabileceğimize, bir işin altından kalkabileceğime olan inancımızı ifade eder öz-yeterlik. Daha spesifik (belirli) durumlar için kullanılır. “Matematik dersinden başarılı olabilecek miyim?”, “Evlilikteki sorumluluklarımın altından kalkabilecek miyim?” sorularına vereceğimiz cevaplar, öz-yeterlik algımızla ilgili olabilir.

Özgüven Nedir?

Özgüven, psikolojik açıdan basit bir özellik olarak görülmesine karşın, değişkendir ve başka birçok özellikle bağlantı içindedir. Doğuştan kazanılan bir özellik boyunca yaşanan düş kırıklıkları ve ruhsal yaralanmalar sistematik olarak insanın özgüvenini zedeler. Yaşam boyu ne kadar çok düş kırıklığı yaşarsa, kişinin özgüveni de o derece azalır, korkularıysa çoğalır. Dolayısıyla özgüven kavramı iyimserlik ve karamsarlıkla sıkı bir ilişki içerisindedir. İnsan doğuştan belirli bazı yeteneklere ve farklı zeka düzeyine sahiptir. Belki de en önemli nokta şudurİnsan hiçbir zaman, “özgüvene sahip” ya da “özgüvenden yoksun” bir birey olarak dünyaya gelmez. Özgüvenin değil, çocukluktan itibaren yavaş yavaş gelişen merkezi bir öz elliktir. Hayat oluşumu ve gelişimi tamamen yaşamla ilintili bir durumdur

Özgüven Eksikliği

Özgüven şu kavramlarla tanımlanabilir: Fikirlerini kabul ettirmek, iyimserlik, istekli olmak, sevgi, gurur, bağımsızlık, güven, eleştirilere açık olmak, duygusal olgunluk ve kapasitesini doğru değerlendirme becerisine sahip olmak.

Özgüven Eksikliği Nasıl Gelişir?

 • Başarısızlık, hayal kırıklığı gibi olumsuz olayları bir deneyim gibi algılamaktansa, bunların üzerinde fazla durmak.
 • Kendini veya yeteneklerini çok acımasız bir şekilde eleştirmek
 • Başarısızlık korkusu
 • Gerçekçi olmayan hedefler belirleme
 • Hayır diyememe
 • Başkalarını suçlama eğilimi
 • Karar alma güçlüğü
 • Kendini ve fiziksel görüntüsünü beğenmeme
 • Yalnız kalma isteği

      Özgüveninizi Nasıl Arttırırsınız? 

 • Kendiniz hakkında olumlu düşünün
 • Bir şey başardığınızda kendinizle gurur duyun ve kendinizi ödüllendirin.
 • Zayıf taraflarınız yerine, güçlü taraflarınıza ağırlık verin
 • Yaptığınız ve başardığınız şeyleri sadece şansa bağlamayın. Kişisel başarılarınız için kendinizle de gurur duyun.
 • Fikirlerinizi savunun.
 • Haklarınıza sahip çıkmayı öğrenin ve sizin için makul olmayan isteklere “hayır” deyin. 

Özgüveni İyileştirmek için Hatırlanması Gerekenler

·    Kötü şeyler yerine iyi şeylere ağırlık verin.

·    Deneyimlerinizden ders çıkartın.

·    Gerçekçi hedefler belirleyin.

·    Cesaretli olun.

·    Öğrenmeye devam edin.

·    Basitliğe önem verin