aile

”Aileyi nasıl iyileştireceğimi bilince, dünyayı da iyileştirebileceğime inanıyorum”

Virginia satir

Aile/Çift Terapisi

Aile Danışmanlığı/Terapisi Nedir?

Aile soyut bir kavram olsa da canlı bir kurumdur ve toplumun temelidir. Sağlıklı bir aile yaşamı kişilerin hayatında olumlu etkiler göstermektedir. Aile içinde yaşanan sorunlar ise bireyleri olumsuz etkileyerek farklı problemlerin oluşumuna sebebiyet verebilmektedir. Ailelerin mevcut problemleri ile başa çıkamadıkları durumlarda, çözüm ve destek arayışına girmeleri ve uzmanlardan gerekli yardımları talep etmeleri en doğru adım olacaktır.

Aile terapisi, tüm aile bireyleri veya birkaç aile bireyinin katılımı ile gerçekleştirilen, değişim ve gelişimi sağlama amacı ile aile bireyleri arasındaki süreçlerin çalışıldığı bir psikoterapi yöntemidir. Aile ilişkilerinde sıkıntı yaşayan her birey aile terapisinden faydalanabilmektedir. Aile terapisini gerektiren çeşitli sebepler bulunmaktadır. Bunlar; kişilerarası problemler olabileceği gibi, bütün aileyi etkileyen sağlık problemleri, ölüm, iş kaybı, ekonomik güçlükler ve aile bireylerinden birinin ayrılması gibi konularda da olabilir ve destek süreci gerektirir. Bu süreç kapsamında, sunulan belirtiler, ilişki etkileşimimin bir sonucu olarak görülür ve ele alınır. Yani inceleme konusu bireyler arasındaki ilişki ve iletişimin niteliğidir. Dolayısı ile ortaya çıkışından itibaren en çok tercih edilen yöntemlerden olmuştur.

Terapist, aileyi etkileyen her tür iç ve dış faktörü göz önünde bulundurarak ve aile dinamiklerini inceleyerek daha fonksiyonel ve uyum içinde bir birliktelik için müdahalelerde bulunmaktadır. Odak noktası aile üyelerinin uzlaşmasına olanak sağlamak ve her bireyin farklı yanlarını kabul ederek, dengeyi sağlamaktır.

Aile terapisinde temel amaçlar;

 • Kaygı ve çatışmaların giderilmesi ve var olan sorunları çözüme ulaştırmak
 • Farkındalık oluşturarak değişimi sağlamak
 • Etkili iletişimin kurulması ve kullanılmasını sağlamak
 • Ailede içi dinamikleri incelemek/düzeltmek
 • Bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamak
 • Nesiller arası ilişkinin arttırılması ve düzeltilmesini sağlamak
 • Roller, kurallar, empati, yakınlık, güven, otokontrol, anlayış, problem çözme becerilerinin geliştirilmesi
 • Esnek ve belirgin sınırlar çizilmesine yardımcı olabilecek beceriler kazandırmak şeklinde özetlenebilir.

Çift/Evlilik Terapisi Nedir?

Çift terapisi evlilik veya flört olarak romantik bir ilişki içerisindeki iki birey arasında var olan problemlere odaklanan, karşılaştıkları sorunları ele alarak çözüme kavuşturmayı hedefleyen bir terapi yöntemidir. Çiftlerin etkileşimini değiştirmek ve geliştirmek üzere düzenlenmiştir. Çiftlerin problemleri zaman zaman bireysel sorunlara dayanabilir, zaman zaman ise cinsel yaşamdaki güçlükler, ayrılma, sadakatsizlik, karşılıklı güven problemi, ekonomik problemler, iletişim güçlüğü, stres, uyumsuzluk, duygusal kopukluklar gibi çeşitli unsurlardan kaynaklanabilir. Genel olarak çiftlerin sorunları birbirlerine yansıdığı için ilişkinin yapısının göz önünde bulundurulması ve sorunların bu kapsamda ele alınması gerekir.

Terapi kapsamında bireylerin birbirlerini daha iyi bir şekilde anlamaları hedeflenir. Terapist, çift arasında yaşanan çatışmaları ortaya çıkarıp, bireylerin hangi davranışlarının nasıl değişeceğini tanımlayarak, çiftin daha doyum verici ve işlevsel bir ilişki yaşayabilmesi için yardımcı olmayı amaçlar. Değerlendirme sürecinden sonra terapist her iki tarafın duygu ve düşüncelerini doğru bir biçimde ifade etmelerine uzlaşmacı bir iletişim kurabilmelerine, yeni bir bakış açısı kazanmalarına ve problemin kaynağına inmelerine, yardımcı olur. Bütün bu süreçler içerisinde terapistin önceliği ise objektif olmaktır.

Terapiye başlamak bazen korkutucu gelse de kişiler zaman zaman yardıma ihtiyaç duyabilir. Eğer iletişim sıklıkla kavgaya dönüşmüşse, kavgalar hep aynı konulardan oluşuyor ve şiddetleniyorsa, keyif ve mutluluk yaratan anlar azalmışsa, kısır döngüde hissediyorsanız, çözüm üretilemiyorsa, paylaşımlar azalmışsa, roller ve sorumluluklar yerine getirilemiyor, kaygı, üzüntü, çaresizlik gibi duygular hissediliyorsa bir uzmana başvurulması en doğru adım olmalıdır.

Çift terapisinde temel amaçlar;

 • İletişim becerilerini güçlendirmek
 • Sıkıntıyı ve belirsizliği azaltmak/gidermek
 • Çiftlerin birlikte ve bireysel olarak iyilik hallerini desteklemek
 • Farkındalık ve iç görü oluşturmak
 • Problem çözme ve etkili dinleme becerilerini geliştirmek
 • Her bireyin kendi psikodinamik yapısını anlamasına yardımcı olmak
 • Sorumluluk alabilmek/sorumlulukları paylaşmak
 • Ortak amaçlar/hedefler belirlemek şeklinde özetlenebilir.