SİNESTEZİ

Bir duyu organının uyarılmasıyla beraber istemsiz ve otomatik olarak diğer bir duyunun uyarılmasına sinestezi (çoklu duyumsama) denir. Ortamda işitsel bir uyaran varken...
Read more

Kişilik Bozuklukları

Kişilik ve karakter bozukluklarına sahip insanlar ,insani görevlerini yerine getiremez ve olgun ,dürüst ve yapıcı ilişkiler sürdüremezler.Misal bir binadaki zayıf malzeme nasıl günü geldiğinde o...
Read more

Ergen Ebeveyni Olmak

Ergenlik dönemi çocukluk ve yetişkinlik arasında bir basamaktır, her anlamda bir değişim dönemidir. İçerisinde fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal değişimleri içerdiği gibi kimlik gelişiminin de yaşandığı...
Read more

Şizofreni

Şizofreni; düşünce, duygu ve davranıştaki bozulmalar -fikirlerin mantıklı bir şekilde ilgili olmadığı bozulmuş düşünce; hatalı algılama ve dikkat; duygu ifadesinin eksikliği ve...
Read more

UYKU BOZUKLUKLARI

Sahip olduğumuz en karşı konulmaz güdülerimizden birisi uykudur. Uyku, uyanıklık sırasında vücutta meydana gelen fiziksel yorgunluğun atılmasını sağlar. Öğrenmeye ve beynin dinlenip...
Read more

Şemalar

Terk edileceğiniz endişesini sık olarak mı yaşıyorsunuz? Kendi kendinize kaldığınızda, insanlar eğer gerçek sizi tanırlarsa sizden hoşlanmayacaklarını mı düşünüyorsunuz? Peki insanlar sizi...
Read more

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma, “kaza, tecavüz veya doğal afet gibi korkunç bir olaya verilen duygusal bir tepki” olarak tanımlanmaktadır. Travmatik olay ise insanın fiziksel bütünlüğünü, yaşantısını, sevdiklerini,...
Read more

Psikodrama Nedir?

Psikodrama, Jacop Levi Moreno’nun 1920’ lerde geliştirdiği bir yöntemidir. Psikodrama, Yunanca’daki “psyche (ruh)” ve “drama (eylem)” sözcüklerinden oluşur. Psikodrama, bireyin, üzüntü ve kaygıya kaynaklık eden...
Read more

Sosyal Anksiyete Bozukluğu

Sosyal Anksiyete Bozukluğu'nun yaşam boyu görülme oranı % 2-13 arasındadır. En sık görülen psikiyatrik hastalıklardan biridir. Sosyal Anksiyete Bozukluğu alt tipine göre...
Read more