İREM SAKA

Uzman Klinik Psikolog  

Profesyonel Bilgi

Uzman Klinik Psikolog İrem Saka

İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur belgesi ile mezun olmuştur. Klinik Psikoloji yüksek lisansını mezun olduğu okul olan İstanbul Arel Üniversitesi’nde 70 üniversite öğrencisi ile çalışarak ‘’Üniversite Öğrencilerinde Narsisizm ve Mizah Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’’ konulu bitirme projesini tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanını almıştır.

Katıldığı Eğitimler:

-Yeniden Derneğinde tamamladığı 60 saatlik ‘’Bilişsel Davranışcı Terapiler’’ eğitimi ile Uygulayıcı Psikolog olmuştur.

-Richard G. Erskine ile ‘’İnteregratif Psikoterapiye Giriş’’ eğitiminin katılımında bulunmuştur.

-Yeniden Derneğinde tamamladığı 250 saatlik ‘’Entegratif Aile-Çift Terapisi Teorik Ve Pratik’’ eğitimi ile Uygulayıcı Psikolog olmuştur.

-Türk Psikologlar Derneğinde tamamladığı 64 saatlik ‘’WISC-IV Zeka ölçeği’’ test eğitimini ile Uygulayıcı Psikolog olmuştur.

-Yeniden Derneğinde tamamladığı 50 saatlik ‘’Oyun Terapisi Teorik Ve Pratik’’ eğitimi ile Uygulayıcı Psikolog olmuştur.

İş Deneyimleri

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Stajyer Psikolog

AKDEM (Aile kadın destekleme ve engelliler merkezi) / Stajyer Psikolog

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri bölümü / Stajyer Psikolog

Yeniden Yaşam Ve Eğitim Derneği / Uzman Klinik Psikolog

İrsa Psikolojik Danışmanlık Merkezi/ Uzman Klinik Psikolog

Katıldığı Seminerler:                                                               

-Kişisel Performans Yönetimi ve Motivasyon

-Psikolojinin Alt Dalları Sempozyumu-I.Ulusal Psikoloji Öğrenci Sempozyumu

Üye olduğu Dernekler:     -Türk Psikologlar Derneği