Ebeveyn ve Çocuk İlişkisinde Bağlanmanın Önemi

Her ebeveynin bilmesi gereken doğru bağlanmanın nasıl olması gerektiğini açıklamadan önce bağlanma türlerini açıklayalım güvenli, kaygılı, kaçıngan ve karışık olmak üzere 4 tane türü vardır.

Ebeveyn ve çocuk arasında güvenli bağlanma olduğunda çocuklar bağlandıkları bireylere itimat ederler ve kendilerini güvende hissederler. Bağlandıkları yetişkin ortamdan ayrıldığında çocuk mutsuz olur ancak yetişkinin döneceğine dair güveni vardır. Anneler çocuğa ilgi, sevgi ve bakım verirken bir yandan da onun hayatta kalabilmesini sağlayacak olan yaşam becerilerini öğrenmesinde en etkili figürdür. Çocuğun yetiştirilmesinde ve sağlıklı iletişim kurmasındaki rolü de çok önemlidir. Çocuk, anne ile sıcak, sevgi dolu ve güvenli bir bağ kurmuşsa ileride kendisini, dünyayı ve diğer insanları olumlu olarak algılamasını sağlayacaktır. Güvenli bir bağlanma stiline sahip olan kişiler kendileri ile ilgili olumlu bir benlik algısına sahiptir, kendisine ve başkalarına güvenir, kendilerini sevilmeye değer görür, hayattan olumlu beklentiler içinde olur, zorluklar karışında da üstesinden gelebileceği inancı olup stres ile baş edebilir, zorlandığı noktalarda başkalarından destek alabileceği düşüncesine  sahip olur ve destek alır. Bu durumda sağlıklı bir birey ve insan ilişkilerinde daha rahat olduğunun farkında olacaktır. Eğer anne ile güvensiz, ilgisiz. ihtiyaçlarının karşılanmaması gibi bir bağ kurmuşsa güvensiz bir bağlanma stili gelişir ve bu çocuk için sosyal ve duygusal açıdan pek iç açıcı bir durum olmayabilir. Yetişkinlik döneminde insanlara bağlanmaktan korkabilir, hayatına aldığı insanların kendisini bırakıp gideceğini düşünebilir, kendine olan inancı zayıf olabilir benliğinin farkında olmayabilir, hayattan olumsuz beklentileri olabilir, herhangi bir zorlukla kaşılaştığında o durumla  baş edemeyebilir ve destek almak istemeyebilir. Ebeveynlerin çocuklarıyla kurdukları bağın çocuğun yetişkinlik dönemini nasıl şekillendirdiğini onların hayatını nasıl etkilediğini görmüş olduk bunun için anne ve çocuk arasındaki bağ ne az ne de  fazla olmalıdır. Çocuğunuzun ilerideki hayatı için  sağlıklı bir birey olmasını istiyorsanız yeterince, dozunda  bir bağ kurmalısınız.

Previous Post