Zeka Testleri

WISC-IV Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Testi

CAS (Cognitive Assessment System) Bataryası

WPPSI-Wechsler Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Zekâ Testi

WISC-R Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Testi

WAIS-III Wechsler Yetişkinler İçin Zekâ Testi

 

Gelişim Testleri

Denver II Gelişim Tarama Testi
Peabody Resim-Kelime Testi
Gessel Gelişim Figürleri Testi
Bender-Gestalt Görsel-Motor Algı Testi
AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
SOBECE Sosyal Beceri Ölçeği

Projektif Testler

İnsan Çizimi Testi
Aile Çizimi Testleri
CAT Çocuklar İçin Algı Testi
TAT Tematik Algı Testi
Rorschach Testi
Louisa Düss Psikanalitik Hikâyeler Testi

Kişilik Envanterleri

16 PF KİM Kişilik ve Meslek Yönlendirme Envanteri
16 PF Kişilik Envanteri

Nöropsikolojik Testler

WMS I Kişisel ve Aktüel Bilgiler Alt Testi
WMS II Oryantasyon Alt Testi
WMS Sayı Menzili Alt Testi
Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi
WMS VI Görsel Bellek-Anlık
WMS IV Mantıksal Bellek-Anlık
WMS III Mental Kontrol
Soyut Düşünme Testi
Sözel Akıcılık Testi
Stroop Testi
Boston Adlandırma Testi
Luria Alteran Çizimler
Şekil Kopyalama Testi
Benton Yüz Tanıma Testi
Benton Çizgi Yönü Belirleme Testi
Saat Çizimi Testi
Wisconsin Kart Eşleme Testi
İz Sürme Testi