Psikososyal Gelişim Programı

Mekan fark etmeksizin herhangi bir konuyu bir psikolog eşliğinde gruba katılanların yaşantılarından yola çıkarak oyun ve oyunsu süreçlerle canlandırmaktır.

Yaratıcılığın ön planda olduğu bu program, çocuklar ve lider psikoloğun eşliğinde sonsuz hayal gücüyle gerçekleştirilir.

Çocuklar Taklit yöntemiyle ve hayata dair her şeyi oyun içerisinde öğrendikleri için drama yöntemi bize bu konuda yardımcı oluyor. Biz bu tekniği psikososyal gelişim alanında kullanıyoruz. Çocuklar grupta yaşamın içinde öğrendiği olguyu hayatının hangi alanında kullanması gerektiğini de görmüş oluyor.

Biz her hafta yeni bir konuyla çalışıp oyun içerisinde öğrettiğimiz her şeyi çocuk kendi hayatında kendisi içinde oluşan gerekliliği fark ediyor. Her konuyu hayatında neden ve niçin kullanacağını fark etmesini sağlıyoruz.

Grupta etkili iletişim becerisini kullanmayı öğrenen çocukların sosyal hayatlarında daha başarılı bireyler olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu sürece öncelikle Çocuklarımızla tanışma etkinlikleriyle başlayıp dikkat ,konsantrasyon, uyum, empati, problem çözme, akran zorbalığı, güven, problem çözme özgüven gibi bir çok alt temalarda atölyeler çalışıyoruz.

Psikososyal Gelişim Grubunun çocuk üzerindeki kazanımları:

Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama
Eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
İletişim becerileri geliştirme
Moral değerleri geliştirme
Kendini tanıma
Problem çözme becerilerini geliştirme
Dil becerilerini geliştirme
Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak
Hayal gücünü geliştirme
Dinleme becerilerini geliştirme
Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
Empati becerisi geliştirme.
Özgüveni arttırmayı hedefler.
Psikososyal gelişim programımız 25 atölye ve 3 veli katılımlı atölyeden oluşan bir programdır.
Deyatlı bilgi için kurumla irtibata geçebilirsiniz.