Gençlerde madde kullanımı gelişmesine yol açan bazı etkenler şunlardır;

Yetersiz ya da çok aşırı ebeveyn gözetimi ve ikazı

Düzensiz ve fazlasıyla ciddi disiplin

Ebeveyn ve çocuk arasında iletişim ve anlayış eksikliği

Madde  kullanımına karşı kurallar ve beklentilerin yetersiz tanımlanması, yetersiz ifade edilmesi ve bu konuda yeterli bilgi sahibi olunmamasıdır

Aile çatışması – aile içi şiddet

Gencin alkol ve madde kullanımını destekleyen ebeveyn tutumu, ebeveyn alkolizmi veya madde kullanımı – Genetik yatkınlık

Çocuk/ Genç cinsel ve/veya fiziksel istismarı ve ihmali

Gencin yaşadığı ve çözümlenmemiş travma

Arkadaş grubu baskısı, grubun dışında kalma hissi. Hayır diyememek

Birçok risk faktörlerine de dikkat etmek önem taşır. Bunlar:

Yüksek heyecan arayışı

Dürtüsel hareket etme

Psikolojik sıkıntı ve problemler

Duygusal dengeyi sağlamakta zorlanma

Akranlarının yaygın olarak kullandığı algısı

Kullanmanın az zararlı olduğunun algılanması

Merak!

Madde bağımlılığı tedavisinde aile terapisi çok önemli bir rol oynamaktadır çünkü madde bağımlılığı konusu kökeninde birçok faktörü de içermektedir; bunu sadece fiziksel bir bağımlılık olarak görmemek lazımdır. Aile içi çatışmalar, iletişimsizlik, zayıf problem çözme ve uzlaşma becerileri, depresyon, yaşanmış travmalar, düşük özgüven, kayıplar, kaçış vs. hepsi madde kullanımına yönelten veya kullanımı devam ettiren faktörlerdendir.

Bununla beraber madde bağımlılığı tedavisinde ailenin bilgilenmesi, anlayışı ve desteği de tedavinin ilerleyişinde büyük rol oynamaktadır.