Özel Eğitim Bölümü

Yetersizlikten etkilenmiş bireylerin eğitim ihtiyaçlarını bireysel değerlendirmeler sonucunda  özel olarak yetiştirilmiş eğitimcilerin oluşturmuş olduğu  eğitim programları ile bireyin ihtiyaçlarına göre kullanılan yöntemler ile sürdürülen eğitim özel eğitim olarak adlandırılır.

Özel Eğitim Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları aracılığıyla planlanır.  Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları (BEP) ile çocuğun performans düzeyine göre yapılacak çalışmaların kısa ve uzun vadeli hedefleri ile uygulanacak yöntemler ve materyaller belirlenir. BEP planı ile kazanılan becerilerin genellenebilir olup olmadığını yani evde ya da okulda çocuğun becerilerini hayatın diğer alanlarında kullanabilir olup olmadığını anlayabilmek için, yapılacak ev ve okul görüşmeleri ile planların yön verici olması da kontrol edilir.

 

Özel Eğitim Kimlere Verilir?

Otizm Spektrum Bozukluğundan Etkilenmiş Bireyler
Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Bireyler
Öğrenme Güçlüğü(Disleksi) Olan Bireyler
Dil ve Konuşma Bozukluğundan Etkilenmiş Bireyler
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Bireyler
Sosyal İletişim Yetersizliği Olan Bireyler
Duygu ve Davranış Bozukluğundan Etkilenmiş Bİreyler
Üstün Yetenekli/Zekalı Bireyler