Akran Zorbalığı

AKRAN ZORBALIĞI

Akran zorbalığı,bir çocuğun benzer yaş grubundaki başka bir çocuğa sözel ya da fiziksel şiddetine akran zorbalığı adı verilmektedir.

Akran Zorbalığı Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir?

Zorba tutumlar;

Dalga geçme

Dışlama

Küçümseme şeklindeki tutumlar

Görmezden gelme

Bu durumun son noktası ise fiziksel ya da cinsel saldırganlıktır.Bu kimi zaman herkesin göreceği bir biçimde kimi zamanda gizli yapılabilir.

Akran Zorbalığına Kimler Uğrar?

Akran zorbalığına uğrayanlar genelde diğer bireylerden farklı olanlardır.Çünkü çocuklar birbirlerinin fiziksel özellikleri,konuşma biçimleri vs. alay edebilirler.

Zorbalığa Uğrayan Çocuk ne yapar ve Ne Tepkiler Verir?

Bir kere zorbalığa uğrayan çocuk ilk başlarda bunu anlamlandıramaz.Ancak belli bir zaman geçtikten sonra ,ne yaşadığını ve neler olduğunu anlar.İlk etapta utandığı için yaşadıklarını öğretmenine ve anne babasına söylemek istemeyebilir. Giderek mutsuzlaşıp depresif septomlar geliştirebilir,karın ağrısı gibi şikayetler geliştirerek okula gitmek istemeyebilir.

Çocukları Akran Zorbalığından Nasıl Koruruz?

Mağdur çocuk suçlanacağını düşünerek olayı öğretmenlerine ya da ebeveynlerine aktarmaktan çekinebilir.Bununla birlikte zorbalık yapan çocuk ise olayı farklı aktarabilir. Akran zorbalığını meşru görme,olayın tekrarlanmayacağını düşünme,gülüp geçme gibi davranışlar olmamalıdır. Akran zorbalığını yapan da maruz kalan çocuğun da psikiyatrik açıdan değerlendirilmesi gerekebilir.Çünkü maruz kalan çocuğun altta yatan kaygı bozukluğu,özgüven eksikliği,depresyon olup olmadığının değerlendirilmesi gereklidir.

Aileler ve Toplum Ne Yapmalıdır?

          

Çocuk,evde ebeveynlerinin birbirlerine bağırdığını vs görüyor olabilir.Ya da çocuk bakım veren ebeveynleri tarafından dövülüyor,en ufak hatalarda kolayca eleştirici söylemlere maruz kalıyorsa kendisinin de zayıf gördüğü bir çocuk karşısında incitici söylemlere,şiddete başvurması ya da başkaları tarafından benzer tutumlara maruz kalması ihtimali vardır. Öfke kontrolü tüm toplumda ele alınması gereken bir meseledir. Çocuklar sokakta insanların birbirine bağırdığını ,kurallara uyulmadığını görünce zorbalığa meyil etme riskleri artacaktır.Toplumun ve ailenin zorba tutumlardan kaçınması,Mağdurların hak ettiğini düşünmemeleri çocuklar için koruyucu olacaktır.Farklılıklara karşı empati göstermek ise zorbalığı ve akran zorbalığını azaltan etkenlerdendir.