Kişilik Bozuklukları

Kişilik ve karakter bozukluklarına sahip insanlar ,insani görevlerini yerine getiremez ve olgun ,dürüst ve yapıcı ilişkiler sürdüremezler.Misal bir binadaki zayıf malzeme nasıl günü geldiğinde o binanın yıkılmasına yol açarsa,bunun gibi kişilik bozuklukları da insanda çeşitli yıkımlara yol açar.İnsanlar kişilik ve karakter sorunlarını göremez ve zarar verici davranışlarını değiştiremezlerse,bu sorunlar adeta kişiyi ruhsal açıdan kötürüm eder.Etrafımızda her zaman belli olumsuz olaylar cereyan edebilir.Bunları belli bir yere kadar değiştirme şansımız vardır.Değiştirebildiklerimizi değiştirir, diğerlerine uyum sağlarız.Fakat etrafımızı kapkaranlık bir yer olarak algılıyorsak , bu bizim düşüncelerimizin ve algılarımızın bir sonucu olabilir.

   Kişilik bozukluğu olan insanlar çok fazla kavga edebilirler,empati yapamaz,karşılarındaki insanın hislerine duyarsız kalırlar.Bu durum bazen çok ciddi belirtilere yol açabilir.


Kişilik Bozukluğu Türleri

Antisosyal Kişilik Bozukluğu
Hiçbir kural tanımayan, bütün normları,doğruları ihlal eden fakat bunun karşılığında hiç pişmanlık ,suçluluk duymayan insanlardır.Bu Bozukluğu olan insanlar sıklıkla ciddi suçlar işler ve davranışları için pişmanlık duymazlar.


Narsistik Kişilik Bozukluğu
Bu bozukluk abartılı bir üstünlük duygusu ,başarı ve güç ile karakterizedir.Bununla beraber aşırı kaygıya ve kırılgan bir özgüvene sahip olurlar.Bu kişilerde empati eksikliği ve sürekli dikkat çekme eğiliminde davranışlar görülmektedir.


Sınırda ( Borderline ) Kişilik Bozukluğu
Başlıca özelliği Kişiler arası ilişkilerde tutarsızlık,bugün yere göğe sığdıramadığı kişiyi ertesi gün silen,onunla bütün bağlarını koparan kişi buna bir örnektir.Tepkilerini ve öfkelerini kontrol edemezler.Yineleyici intihar girişimleri,kronik boşluk duyguları ve öfke kontrol Bozukluğu bu kişilik bozukluğunun özellikleridir.


Paranoid Kişilik Bozukluğu
Aşırı kuşkucu her buluttan nem kapan ,her zaman insanlarla tartışan ,insanların konuşmalarında her zaman kendisine yönelik ima sezen kişilerdir.


Bağımlı Kişilik Bozukluğu
Kendi başına karar alamayan,hep başkasına ihtiyaç duyan kişilerdir.Daima etrafında güveneceği birileri olsun isterler.


Kaçıngan Kişilik Bozukluğu
Bir türlü insanlarla ilişki kuramayan,aslında insanlarla konuşmak isteyen ama reddedilme ve aşağılanma endişesiyle adım atamayan kişilerdir.Reddedilme konusunda ise oldukça hassaslardır.


Şizoid Kişilik Bozukluğu
Kendi içine kapanmış,dış dünyayla ilişki kurmayı sevmeyen ,adeta insan ilişkisinden kaçan ve buna ihtiyaç hissetmeyen kişilerdir.


Histrionik Kişilik Bozukluğu
Bu kişiler sürekli ilgi çekmeye çalışan ,ön planda olmayı çok seven,övülmeye yoğun ihtiyaç duyan insanlardır.Dikkatleri üzerinde toplayamadıklarında huzurlaşırlar.


Şizotipal Kişilik Bozukluğu
Eksantrik görünürler.İnsan ilişkileri zayıftır.Doğaüstü güçlerle ve batıl inançlarla yoğun biçimde meşgul olabilirler.Zaman zaman tuhaf konuşma ve görüntüleri dikkat çeker.


Obsesif Kişilik Bozukluğu
Aşırı mükemmeliyetçi,ayrıntıcı,resmî,mizahtan yoksun kişilerdir.Kendi kuralları dışına çıkıldığında bunu tolere edemezler.Değişiklerden hoşlanmazlar.


Tanı yöntemleri
Kişilik stilleri ve kişilik bozuklukları arasındaki farkı anlamak oldukça önemlidir.Kişilik bozuklukları kişinin belirli alanlarda kişilik fonksiyonunun değerlendirmesiyle belirlenebilir;
İkili ilişkilerindeki tutumu
Duygusal davranışları
Kimliğinden haberdar olma
Gerçeklik bilinci
Davranış ve dürtü kontrolü
Kişilik bozukluğuna sahip kişilerdeki semptomlar tek tek araştırılır.Uzman tarafından hastanın öyküsü alınır ve değerlendirmeye başlanır.

Tedavi Yöntemleri
Tedavi kişilik bozukluğunun türüne bağlı olarak değişebilir,ancak psikoterapi tedavinin ana unsurudur.Bazı durumlarda,ortaya çıkabilecek aşırı atakları tedavi etmek için ilaç kullanılabilir.Psikoterapi tedavisinde,hatalı düşünce kalıplarının değerlendirilmesi,Yen’i düşünce ve davranış kalıplarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.Terapi aynı zamanda başa çıkma ve kişiler arasındaki ilişki becerilerini geliştirmeyi de amaçlamaktadır.

Previous Post