Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun ne olduğunu bilimsel açıdan bilmemesine rağmen benim çocuğumda dikkat eksikliği var, çok hiperaktif yerinde duramıyor şeklinde tanı koymak doğru değildir.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) işlevselliği veya gelişimi bozan, dikkat eksikliği ve/veya hiperaktivite/dürtüsellik ile karakterize bir bozukluktur. DEHB, kişiyi ömür boyu takip edebilecek bir hastalık olduğu gibi çocuklarda daha sık gözlemlenir ve yaş ilerledikçe -genellikle- belirtilerini kaybeder, değiştirir. Çocuk yaşlarda başlayan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çocuğun yaşam kalitesini etkileyebilecek düzeydedir dolayısı ile yardım almak gerekir.  

Ayrıntılara dikkatini vermede çoğu zaman güçlük yaşamak, dikkati sürdürmede çoğu zaman güçlük olması, doğrudan kendisi ile konuşulduğunda çoğu zaman dinlemezmiş gibi gözükme, çoğu zaman yönergeleri izlemede ve bir görevi tamamlamada zorluk yaşama , çoğu kez görevlerini ve etkinliklerini düzenlemede güçlük yaşamak, sıklıkla sürekli zihinsel çaba gerektiren görevlerden kaçınmak, görevler veya etkinlikler için gerekli şeyleri sıklıkla kaybetmek, çoğu zaman dış uyaranlarla kolayca dikkatin dağılması, günlük etkinliklerde çoğu kez unutkan olmak dikkat eksikliğinin belirtilerindendir.

Olduğu yerde kıpırdanmak ve/veya kıvranmak, oturması gerektiği halde oturamamak, çok fazla koşmak ve/veya tırmanmak, sessizce oyuna katılamamak, sürekli hareket halinde olmak, çok fazla konuşmak hiperaktivitenin belirtilerini oluşturur. Ve son olarak çoğu zaman düşünmeden cevap vermek, çoğu zaman sırasını bekleyememek, sıklıkla araya girmek veya söz kesmek ise dürtüsellik belirtilerindendir. Ayrıca dikkat eksikliğinin baskın olduğu, Hiperaktivite/dürtüselliğin baskın olduğu ve ikisinin birlikte izlendiği farklı DEHB türleri mevcuttur.

Toplumdaki DEHB yaygınlığı yaklaşık olarak çocuklukta % 8, ergenlikte % 6 ve erişkinlikte % 4 olarak bildirilmektedir. DEHB olan çocuklar bazı davranışlarıyla ipucu verirler. Çocukluk çağında zaten var olan dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsel davranışlar ilk olarak okula başlamayla fark edilir bir hale gelmektedir.

Örnek: çocuğunuzun sizi dinliyormuş gibi görünüp aslında dinlemediğini, sürekli başka hayallere daldığını gözlemliyor olmak dikkat eksikliği belirtilerinden biri olabilir ya da sınıfta oturamıyor, oyunlarda arkadaşları ile yoğun sorunlar yaşıyor olabilir. Bazen de aşırı hareketli olabilir ve oyundan oyuna, görevden göreve atlayabilir. Ancak bu noktada şunu unutmamak gerekir, bunlar yalnızca ipuçlarıdır. Kendinize/çocuğunuza bu şekilde tanı koyamazsınız. Aklınızda konu ile ilgili soru işaretleri olduğu noktada yapılacak en doğru hamle bir uzman desteği almaktır.