çocuk görsel

Çocuk ve Oyun

Oyunun Fiziksel Gelişime Olan Etkileri 


Hareketli oyunlar sırasında çocuğun çeşitli kasları (büyük-küçük) kasılma ve uzamalarla çalışma halindedir. Kalp atışı, kan dolaşım hızı ve solunum normalin üstünde çıkar. Bunun sonucu olarak sıklaşan ve derinleşen solunum sayesinde kana havadan bol oksijen gider. Ayrıca kan dolaşımının normalden hızlı olması, dokulara daha çok besin taşınmasına yardımcı olur. 
Oyun sırasında, bazı tekrarlamalarla kaslar o hareketi ezberlemiş olur. Örnek olarak çocuğun bir eliyle topu duvara atıp tutmasını ele alalım. Çocuk, birçok egzersiz sonucu bunun en iyisini yapacaktır. 
Denge oyunları, toplarla çalışmalar ve buna benzer oyunlar çocuğu dış çevreye karşı acemi olmaktan kurtarır. Karşısına çıkacak bir engeli kolayca aşabilme yeteneğini kazandırır. Aynı zamanda gücünü yerinde ve zamanında kullanma yeteneğini de kazandırır.

Oyunun Duygusal Gelişime Etkileri

İyi tasarlanmış ve doğru kullanılan oyun alanları çocuklar üzerinde pozitif duygusal gelişim yaratır. Oyun alanları küçük yaştaki çocukların yeni oyun metodları keşfetmeleri ve risk almaları yönünde geliştirir. Ebeveynler bir güvenlik problemi dışında direkt müdahale etmeden gözleyerek, denetleyerek çocukların duygusal gelişimine yardımcı olur.

Oyunun Sosyal Gelişimine Etkileri

 Küçük çocuklar için oyun alanları araçları manipüle etmek, çevreyi keşfetmek ve diğerleriyle iletişime geçmek konularında fırsatlar sunar. Oyun araçları tekli ve çoklu kullanımlara uygun olmalıdır. Tekli kullanımlara uygun araçlara hayvan formunda zıp zıplar, tekli salıncaklar, sosyal etkileşime olanak tanıyan araçlara ise çoklu zıp zıplar, kum havuzları ve kaydıraklar örnek verilebilir. Daha büyük yaş grubundaki çocuklar için ise salıncaklar, kaydıraklar, tırmanma üniteleri, tahtaravalliler ve birden çok kişiyle oynanan oyun araçları sosyal gelişimi artırır.

Oyunlar arası geçiş ve çok fonksiyonluluk daha fazla hareket ve etkileşim için ortam yaratır. Aynı zamanda çocukların birlikte oyun alanlarının bakımını yapmasıyla da sosyal gelişim sağlanır.

Çocuklar her şeyi merak ederler; merakları ve oynadıkları oyunlar sayesinde etraflarında gerçeklesen olayları ve nesneleri keşfederler.

Çocuklar oyunda birbirleriyle iletişim kurarlar ve iç dünyalarını paylaşırlar.

Çocuklar hem çevrelerinde gelişen olayları hem de kendi duygularını tüm açıklığıyla oyun ortamında sergilerler.

Oyun sırasında çocuklar özgürdür; oyunu istediği şekilde başlatır, geliştirir ve sonlandırırlar; oyun kendi istek ve arzularına göre sekil alır.

Oyun; çocukların gerçek yaşantılarında yer alacak deneyimleri içerir.

Oyun sırasında çocuklar çeşitli roller alırlar ve bu rolleri uygulayarak deneyim kazanırlar. İleride olacakları yetişkin rollerini oyun içinde öğrenirler ve kişilik gelişimleri desteklenir.

Oyun oynadıkça yetenekleri gelişir, becerileri artar.

Grup halinde oynanan oyunlar çocukların sosyal gelişimini destekler.

Oyun çocukların sorumluluk, güven duygularını ve diğer insanlarla iletişimlerini de geliştirir.

Oyun sırasında çocuklar, kendi çevresiyle uzlaşmayı, paylaşmayı, sosyal yasama uyum sağlamayı, kendi hakkini korumayı, başkasının hakkini yememeyi, işbirliği yapmayı öğrenirler.

Oyun esnasında; dinleme, gözlemleme, taklit etme gibi becerileri gelişir.

Oyun çocuğun yaratma ortamıdır. Çocuk sadece çevresinde gördüklerini, anne-babasından öğrendiklerini oyuna katmaz, kendi yeteneklerini de bunlara ekleyerek yeni şeyler yaratır.