A ve B Tipi Kişilik Yapıları

       Günlük hayatta karakter, benlik, şahsiyet gibi değişik kelimelerle ifade ettiğimiz kişilik, en kapsamlı tanımıyla bireyi başkalarından ayıran, alışkanlık haline gelmiş ve belli bir tutarlılık gösteren; kişinin iç ve dış çevresine uyum sağlamak için geliştirdiği duygu, düşünce ve davranış özelliklerinin bütünüdür. Kuşkusuz  her bireyin kişiliği farklıdır ve bu fark psikolojinin araştırma konularından biridir. Pek çok araştırmacı kişiliği kategorize etmek için çalışmıştır. Meyer Friedman ve Rosenman kişiliği A TİPİ KİŞİLİK ve B TİPİ KİŞİLİK olarak ikiye ayırmıştır:

A TİPİ KİŞİLİK YAPISI:

 • Bu tip kişilik yapısına sahip olan birey çoğunlukla kendisiyle meşguldür, benmerkezcidir.
 • Zamana oldukça duyarlıdır, sabırsızdır.
 • Kısa sürede mümkün olduğu kadar çok şey başarmak ister.
 • Boş zamanı pek yoktur.
 • Hızlı yürür, konuşur ve yer.
 • Başkaları konuşurken araya girmeye çalışır.
 • Kendisini işine adamıştır.
 • Aşırı rekabetçidir.
 • Girişimci bir ruha sahiptir.
 • Kendisiyle ve başkalarıyla sürekli yarış içerisindedir.
 • Düşmanlık, öfke gibi duygu ve davranışları kolayca ortaya çıkabilir.
 • Aşırı derece gergin bedensel hareketleri vardır.
 • Sevilmek yerine kendisine saygı gösterilmesini tercih eder.

B TİPİ KİŞİLİK YAPISI:

 • Bu kişilik yapısına sahip birey yaşama karşı     daha dengeli ve rahat bir yaklaşım içersindedir.
 • Sabırlıdır.
 • Uysaldır.
 • Rekabet duyguları azdır.
 • Katı kurallardan arınmıştır, esnektir.
 • Övünmekten hoşlanmaz.
 • Empatik yaklaşımı benimser.
 • Başarı konusunda aşırı hırslı değildir.
 • Yumuşak başlıdır.
 • Çok kolay sinirlenmez ve tedirgin olmaz.
 • Yaptığı işten keyif almayı bilir.
 • Sakin ve düzenli çalışır.

       1975 yılında Rosenman ve arkadaşlarının 8.5 yıl takip ettikleri bir grupta A tipi kişiliği olan erkeklerin B tipi erkeklere göre kalp hastalıklarına yakalanma riskinin iki kat fazla olduğunu saptanmıştır.

       Aynı yıl yapılan başka bir araştırmada A tipinin sigara ve kolesterol düzeylerine göre kalp hastalığı riskini belirgin bir şekilde arttırdığı gözlenmiştir.

Previous Post