yetişkin

Yetişkin

Bireysel danışmanlık, danışan ve terapistin birlikte yürüttüğü profesyonel bir süreçtir. Danışanın yaşamını bir parçası olan her şey bu sürece dahil olabilir.(olumlu-olumsuz deneyimler, anılar, rüyalar, fanteziler, duygular, düşünceler) Psikolojik danışma süreci; önleyici, iyileştirici ve koruyucu bir role sahiptir ve sürecin en önemli parçası tüm terapötik süreçlerde olduğu gibi danışan ve terapist arasındaki güven ilişkisidir. Terapist, danışanın kendini bu süreçte özgürce ifade edebilmesine olanak veren güvenli bir ortam sunmaya çalışır. Bu ortamın oluşabilmesinde en önemli faktör terapist-danışan tarafından belirlenen ve süreç boyunca devam ettirilen bir terapi çerçevesi kurulur. Danışanın getirdiği probleme ve amaca yönelik psikolojik danışmada uygulanan yöntemler değişiklik gösterebilir. Bütün yöntemler temelinde kişiye yardımcı olmayı amaçlar fakat burada önemli olan seçilen yöntemin danışana ve beklentilerine uygun olmasıdır. Terapi süreci devam ederken terapist, gerekli gördüğü durumda danışanı tıbbi yardım alması için bir psikiyatriste ya da başka bir uzmana yönlendirebilir.

 

Çalışma Alanlarımız:

Duygusal, davranışsal sorunlar

Kişilerarası iletişim problemleri

Etkili problem çözme

Ruhsal çökkünlük hali (depresif bozukluk)

Takıntılar ve tekrarlar (Obsesif Kompulsif Bozukluk)

Travma sonrası stres bozukluğu (Korku, Yas, Mağdur, Travmatik Yaşantılar, Kayıp & Yas süreci)

Panik bozukluk

Fobiler (Sosyal, Agorafobi, Özgül)

Kaygı bozuklukları

Yeme bozuklukları

Stresle başa çıkma/Stres yönetimi/toleransı & gerilimlerle başa çıkmak (asertif / girişimci davranış biçimi, iletişim problemleri, öfke kontrolü vb. sorunlar)

Uyku bozuklukları