Gecikmiş Konuşma

[ultimate_heading][/ultimate_heading]

Çocuğun işitmesine ve konuşmasına engel oluşturan patolojiler araştırılmalıdır. Psikolojik bir engel varlığı sorgulanmalıdır. Daha sonra yaşıyla uyumlu gelişim testi, zeka testi değerlendirmeleri yapılmalıdır. Ayrıca kas ve sinir sistemini etkileyebilecek rahatsızlıklar araştırılmalıdır. Tüm bunlar normalse konuşmada gecikmeye neden olabilecek çevresel faktörler irdelenmelidir. Normal dil ve konuşma gelişiminde çevresindeki sesleri dinleyerek iletişime ilk adımı atan bebeklerin, 12-18. aylar arasında ortalama 50 sözcük çıktısına sahip olmaları beklenmektedir. Sonraki süreçte ise kullandıkları sözcükleri birleştirerek, dilbilgisi kurallarını da ekleyip cümleler üretirler ve 4-5 yaşlarına geldiklerinde ise tüm ihtiyaçlarını anlaşılır bir şekilde karşısındakine ifade edebilirler. Dil edinimi sürecinde normal kabul edilen veya edilmeyen gecikmeler olabilir. Anne-babalar, konuşmada gecikmesi olan çocukları için, etraflarındaki bazı insanlar ya da diğer uzmanlarca söylenen “nasıl olsa konuşacak, bir müdahaleye gerek yok” düşüncesine kulak asmamalıdır. Uzman bir dil ve konuşma terapistine başvurarak ileride oluşması muhtemel (konuşmasının anlaşılamaması, okuma-yazmada güçlükler yaşaması, arkadaşlarının dalga geçmesi gibi) sorunları önlemeye çalışmalıdır.

 

Gecikmiş Konuşmaya Neden Olan Durumlar:

Ailesel dil gecikmesi
Gelişimsel dil gecikmesi
Prematüre doğum veya büyüme gelişme geriliği
İki dil konuşulması, sağ el- sol el kullanılması gibi çatışma yaratan durumlar
İşitme kayıpları, işitmenin algılanması bozuklukları.
Dil bağı, yarık damak-dudak gibi ağız içi problemleri
Otizm, zekâ geriliği yapan hastalıklar
Psikososyal uyaran eksikliği

Çocuklarda ve Yetişkinlerde Olmak Üzere Çalışma Alanlarımız:

– Kekemelik
– Hızlı-Bozuk Konuşma
– Otizme Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
– Ağız İçi Problemlere Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
– İşitme Sorunlarına Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları
– Konuşma Sesi Bozuklukları
– Çocukluk Çağı Apraksisi
– Afazi